Żłobek z dobrą renomą

Zdecydowana większość dzieci pierwszy rok życia spędza z mamą w domu, ponieważ przebywa ona na urlopie macierzyńskim. Później maluchy mogą iść do żłobka, albo nadaj pozostać z rodzicami, jeżeli są w stanie się nimi opiekować.

Jakie dzieci są posyłane do żłobków?

żłobek połaniecW całym kraju działa około czterech tysięcy żłobków prywatnych i państwowych. Są to jedyne placówki, do których można posłać dziecko niemalże od urodzenia do wieku trzech lat. Korzystać z niego mogą wszystkie dzieci, których rodzice złożą stosowne dokumenty w odpowiedniej placówce. Prywatne żłobki cechują się tym, iż trzeba zapłacić całe czesne, koszt zajęć dodatkowych i wyżywienie. Natomiast w żłobkach państwowych rodzice opłacają jedynie znikomą część czesnego i wyżywienie, ponieważ reszta jest finansowana z budżetu miasta. Oczywiście miejsca w żłobkach państwowych są ograniczone i jest ich znacznie mniej niż w prywatnych, dlatego nigdy nie brakuje na nie chętnych. Jeżeli interesuje nas sprawdzony żłobek Połaniec jest miastem, w którym działa ich kilka. Swoim podopiecznym oferują szeroki zakres zajęć dodatkowych, które są prowadzone przez specjalistów i świetnie rozwijają oraz stymulują mózgi małych dzieci. W czasie, kiedy dzieci nie uczęszczają w zajęciach zorganizowanych, mają czas na swobodną zabaw i badania otoczenia, czyli to co lubią najbardziej. W wyznaczonych porach maluchy mają śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek, zatem brzuszki mają zawsze pełne. Ostatnim ważnym elementem jest czas na drzemkę, który jest stałym rytuałem.

W żłobkach pracują tylko wykwalifikowane i doświadczone osoby, ponieważ ciąży na nich duża odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, którzy są nieświadomi zagrożeń. Maluchy mogą tu spędzać od kilku do nawet ośmiu godzin.

Krystian