Transport odpadów do włoch

Systemy gospodarowania odpadami obejmują w dzisiejszych czasach już nie tylko obszary lokalne, czyli gminy i województwa, ale także całe kraje, a nawet stały się systemami o zasięgu globalnym. Odpady przewożone są w obrębie wielu krajów, jednak nie zawsze jest to tak łatwe jak zwykły transport towarowy.

Włochy wymagają dodatkowego pozwolenia na transportowanie odpadów

włochy - pozwolenie na transport odpadówNiektóre kraje w rejonie Europy, bo na tym się skupię, nie robią zbyt dużych problemów jeśli chodzi o transport odpadów. W niektórych jednak, czego przykładem są Włochy, nie przewieziemy odpadów od tak po prostu, jak zwykłego transportu, nawet jeśli Włochy nie będą krajem docelowym, a tylko przelotowym. Ze względu na to, że w tym regionie wielokrotnie dochodziło do niekontrolowanego zrzutu odpadów, postanowiono się tym zająć wprowadzając ograniczenia. Chcąc poruszać się na terenie takiego kraju jak Włochy – pozwolenie na transport odpadów jest w tym miejscu niezbędne. Wydają je odpowiednie organy administracyjne na terenie kraju. Chcąc przewieźć jakiś odpad, czy to do Włoch, czy tylko wykorzystując ten kraj jako trasę tranzytową musimy uzyskać odpowiednią zgodę, wysyłając zawiadomienie do odpowiedniej instytucji. We wniosku należy określić nie tylko rodzaj i ilość odpadów, ale także deklarację, co zamierzamy z takim odpadem zrobić. Czy chcemy taki odpad pozostawić w odpowiednim składowisku na terenie kraju, czy też zmierzamy z min zupełnie gdzie indziej.

Trzeba pamiętać, że nie zawsze możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy chcemy przewieźć materiały szczególnie niebezpieczne lub radioaktywne, możemy spodziewać się odmowy. Jest to oczywiście spowodowane troską o tamtejsze środowisko naturalne i nie mamy się co temu dziwić.

Oskar N