Sprawne nawożenie ziemniaków, a odporność roślin

Optymalny wzrost ziemniaka i opłacalna produkcja zależą od wielu czynników zarządzania uprawami, z których jednym jest zapewnienie wystarczającej podaży składników odżywczych. Istnieje wiele tego typu składników, które uważane są za niezbędne dla wzrostu roślin.

Wydajne uprawy dzięki sprawnemu nawożeniu

sprawne nawożenie ziemniakówKiedy podaż składników odżywczych z gleby nie jest odpowiednia, aby sprostać wymaganiom wzrostu, konieczne staje się stosowanie nawozów. Ziemniaki mają płytki system korzeniowy i stosunkowo duże zapotrzebowanie na wiele składników odżywczych. Dlatego sprawne nawożenie ziemniaków jest niezbędne do utrzymania zdrowych plonów ziemniaków, optymalizacji wydajności i jakości bulw oraz zminimalizowania niepożądanych skutków dla środowiska. Ziemniaki uprawiane są zwykle na glebach gruboziarnistych o niskiej zawartości materii organicznej. Zazwyczaj te gleby to piaszczyste gliny lub piaski gliniaste, o niskiej naturalnej płodności i dość kwaśnym odczynie. Wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze w połączeniu z niską rodzimą płodnością często powoduje wysokie wymagania nawozowe dla nawadnianych upraw ziemniaków. Podstawą każdej efektywnej uprawy powinno być wykonanie badania gleby.  Badanie gleby pomoże określić, czy wapno lub inne składniki odżywcze są potrzebne, a jeśli tak, to jakie i w jakiej ilości. Typowa analiza gleby dla ziemniaków powinna uwzględniać odczyn pH, jak również zawartość fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki i azotu. Poza nawożeniem istotnym elementem jest nawadnianie upraw. Dostępność wody glebowej jest głównym czynnikiem determinującym plon i jakość uprawy ziemniaka.

Zbyt mała ilość wody zmniejsza plony, wywołuje deformacje bulw i zwiększa nasilenie występowania chorób patogennych, a  nadmierne nawadnianie może natomiast, powodować wypłukiwanie składników odżywczych ze strefy korzeniowych co spowoduje niedobór istotnych substancji odżywczych.

Grzegorz Arkaden