Składki ZUS od umowy zlecenie

W Polsce wciąż dużą popularnością cieszy się umowa zlecenie. Jest wykorzystywana szczególnie wtedy, gdy zlecane obowiązki dotyczą czynności wykonywanych sezonowo lub cyklicznie. Ze względu na to, że zawieranie tego typu umów jest najbardziej popularne wśród osób uczących się bądź będących na emeryturze, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie wymagania w zakresie składek ubezpieczeniowych powinni spełnić.

Umowa zlecenie a składki ZUS

jaki zus od umowy zleceniaSkładki ZUS to nic innego jak procentowa kwota wynagrodzenia, która trafia w każdym miesiącu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród tego typu składek znajduje się między innymi ubezpieczenie chorobowe, społeczne, emerytalne czy chorobowe. Niestety są na rynku pracodawcy, którzy sugerują, że od tego typu umów nie odprowadza się żadnych składek. Właśnie to sprawia, że pracownicy nierzadko zastanawiają się, jaki ZUS od umowy zlecenia jest rzeczywiście obowiązkowy. Informacje na ten temat znaleźć można na wielu stronach internetowych, jednak najbardziej rzetelne dostępne są bezpośrednio w danych udostępnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kodeksie cywilnym. Podejmując pracę na umowę zlecenie pracownik powinien wybrać, na odprowadzenie jakich składek się zgadza. Warto jednak pamiętać, że odpowiednia kwota będzie w każdym miesiącu odprowadzana z jego pensji. W zamian zyskuje jednak odpowiednie ubezpieczenie oraz zwiększa swój kapitał emerytalny.

Na odprowadzenie składek nie muszą decydować się osoby, które są już ubezpieczone. Studenci do dwudziestego szóstego roku życia czy emeryci mogą już być objęci odpowiednim ubezpieczeniem zdrowotnym. Każda inna osoba powinna rozważyć odprowadzanie składek jeśli nie posiada innego źródła dochodu pozyskiwanego przy pomocy umowy o pracę. W ten sposób zabezpieczy się w razie wystąpienia problemów ze zdrowiem.

aniam