Rola szaf rozdzielczych w zakładzie

 

Z postępem technologicznym niezależnie od branży są związane pewne pojęcia i zagadnienia. W przypadku zakładów przemysłowych pojęciem tym może być automatyzacja procesu wytwórczego. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na modernizację maszyn czy zmianę procesu technologicznego pod kątem możliwego zautomatyzowania wykonywanych czynności.

Układy automatyki przemysłowej

rozdzielnice i automatykaW przypadku procesu automatyki niezbędne są pewne elementy, które pozwolą na sterowanie maszyną czy procesem. W związku z tym w każdym zakładanie przemysłowym niezbędne są rozdzielnice i automatyka. Szafy rozdzielcze służą do rozdziału energii przesyłanej z sieci energetycznej na poszczególne pola odbiorcze. Niektóre maszyny o dużej mocy muszą posiadać osobną sieć zasilającą, która w razie konieczności zostanie odłączona na czas modernizacji bez konieczności wstrzymania cyklu produkcyjnego. W tym celu w zakładach instaluje się rozdzielnice, które mają za zadanie podział energii elektrycznej na poszczególne obwody. Z reguły obwody odpowiedzialne za oświetlenie przestrzeni czy dostarczanie energii do przyrządów pomiarowych posiadają inną rozdzielnicę niż układy wykonawcze. Ogólnie rozdzielnice można podzielić na niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Wszystko tak naprawdę zależy od docelowego przeznaczenia danej szafy rozdzielczej.

Jak już wcześniej wspomniane niektóre z nich zasilają maszyny wykonawcze, inne aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalację oświetlenia zakładu. Jak widać zagadnienia związane z przydziałem energii nie są takie proste jak się wydaje na początku. W związku z tym do wykonania wszelkich instalacji automatyki czy przyłączy w budynku potrzebne są osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje w zakresie wyżej wymienionego wpisu.

 

Mikołaj Grzegorczyk