Przewóz materiałów niebezpiecznych

Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne by mogły zostać dostarczone do odbiorcy muszą zostać najpierw odpowiednio zabezpieczone, oznaczone i przewiezione specjalnie do tego dostosowanym pojazdem. Szczegółowe przepisy dotyczące przewozu takich rzeczy zostały zawarte w przepisach prawa.

Jak przebiega transport lądowy materiałów niebezpiecznych?

znaki adrTransport lądowy ma największy udział w przewożeniu materiałów niebezpiecznych. Organizacją takich rzeczy zajmują się specjalistyczne firmy, które w swoich kadrach mają osobę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Odpowiedzialny jest za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom. Kierowcy prowadzący taki pojazd muszą przejść obowiązkowe szkolenie na którym dowiaduje się co należy do jego kompetencji. W transporcie takich rzeczy należy używać specjalnie do tego przystosowane pojazdy oraz przyczepy. Znajdować się na nim powinny odpowiednie znaki adr, które informują o klasie przewożonych materiałów. Transport taki zanim wyruszy w drogie musi przejść szereg kontroli już na terenie firmy. W szczególności jeżeli są przewożony jest gaz lub inne niebezpieczne materiały płynne to sprawdzana jest szczelność cysterny. W przypadku przewożenia ładunku w postaci paczek lub beczek, sprawdza się czy dany załadunek został prawidłowo zabezpieczony na czas transportu, gdzie dodatkowo umieszczane są znaki adr. Warto dodać, że transport ten od momentu wyjazdu z bazy do odbiorcy jest cały czas śledzony przez centrum dyspozycyjne firmy realizujące dane zlecenie.

Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale również sprzętu oraz odpowiednio do tego wyszkolonych ludzi. W tym celu warto zlecać takie rzeczy specjalistycznym firmom, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich rzeczy. Bo tylko wtedy będziemy mieli pewność, że transport zostanie zrealizowany zgodnie ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa.

Stanisław Strzępa