Przemysł betonu architektonicznego

Powłoki polimerowo-cementowe, składające się z własnej mieszanki cementów portlandzkich, różnych kruszyw i żywic polimerowych, zostały wprowadzone ponad 20 lat temu. Celem dodawania żywicy polimerowej do cementu i kruszywa jest znaczne zwiększenie właściwości użytkowych i uniwersalności konwencjonalnych cementów, zapraw i materiałów betonowych.

Technologia napraw i zabezpieczenia powierzchni betonu architektonicznego

beton architektoniczny płyty betonoweW przeciwieństwie do konwencjonalnych mieszanek cementu i betonu, polimerowo-cementowe powłoki mogą być nakładane cienko lub grubo bez obawy o rozwarstwienie lub typowe uszkodzenie produktu. Ponadto, polimerowo-cementowe nakładki są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia spowodowane działaniem soli, produktów petrochemicznych, promieniowania UV, trudnych warunków atmosferycznych i zużycia w ruchu drogowym. Pierwotnie przeznaczone do stosowania jako materiał do renowacji cienkich powierzchni podłoży betonowych, polimerowo-cementowe powłoki ochronne zostały wprowadzone do przemysłu betonu architektonicznego (beton architektoniczny płyty betonowe) i komercyjnych posadzek podłogowych na początku lat 80-tych. Później jego zastosowanie w tych branżach stało się standardem. Powłoki polimerowo-cementowe są uznawane za ekonomiczne w zapewnieniu długotrwałej renowacji bez konieczności kosztownych i ciągłych napraw związanych z pogarszającą się jakością betonowych powierzchni.

Professional Trade Publications publikuje obecnie „Concrete Decor”, najważniejsze na świecie czasopismo na temat betonu architektonicznego, w druku i online. Wydanie drukowane ukazuje się osiem razy w roku. Od momentu powstania magazyn stał się najbardziej czytelnym i najbardziej wpływowym czasopismem obejmującym tematykę betonu architektonicznego i specjalności pokrewnych.

Katarzyna Mikołowska