Jak odpowiednio przygotować sianokiszonkę?

Po żniwach niezbędne jest wykonanie prac porządkowych na polu. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest zabezpieczenie produktów ubocznych takich jak chociażby słoma przed oddziaływaniem środowiskowym. Odpowiednio zabezpieczona słoma może być bowiem składowana w warunkach polowych nawet przez rok bez utraty swoich właściwości. Tego typu materiał jest w rolnictwie powszechnie wykorzystywany jako ściółka dla zwierząt hodowlanych.

Rodzaje folii rolniczych

folia do sianokiszonkiW niektórych gospodarstwach można się również spotkać z rozwiązaniami, w których słoma jest wykorzystywana jako materiał opałowy do nowoczesnych kotłów. Niemniej żeby mogła być ona wykorzystana w jeden lub drugi sposób musi posiadać właściwy poziom wilgotności. Utrzymanie tego parametru na odpowiednim poziomie umożliwia folia do sianokiszonki, która jest bardzo często stosowana. Folia z reguły jest wykonana w trzech warstwach, a z jednej rolki można zabezpieczyć około dwadzieścia pięć balotów. Podczas wyboru odpowiedniej folii należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jej grubość, która wynosi kilkadziesiąt mikronów. Podczas przygotowania bel należy przestrzegać zaleceń producenta folii co do zawartości sianokiszonki oraz ilości warstw, które muszą być wykonane. Dodatkowo producent zaleca również sposób składowania bel na polu. Podczas składania zamówienia możliwe jest również wybranie koloru.

Z reguły stosowane są białe albo zielone materiały. Jak widać po skończonych żniwach rolnik powinien zabrać się za porządkowanie pola, a także jego przygotowanie do kolejnego sezonu. Nadmiar produktów ubocznych takich jak chociażby słoma musi być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych. Tylko w ten sposób produkt ten będzie mógł być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Monika Sielanek