Czym naprawdę jest RODO?

W Polsce mylnie postrzega się RODO jako pewnego rodzaju zło i klucz do zakończenia wszystkich rozmów sprzedażowych. Na RODO powołują się klienci, instytucje, firmy audytowe, biura podatkowe, pasaże handlowe i wiele innych miejsc, które z przetwarzaniem danych osobowych nie mają zbyt wiele wspólnego, ale jako że Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ma charakter uniwersalny, uniwersalny jest też sposób z jaki się z niego korzysta.

Rozporządzenie w polskim prawie

audyty rodoBardzo ważnym faktem, systematyzującym naszą wiedzę o RODO, jest to, że RODO to inaczej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nie jest to żadna ustawa, jest to rozporządzenie, która wskazuje drogę do zharmonizowania i ujednolicenia unijnego prawa w kwestii ochrony praw osobowych. Ludzie mylnie postrzegają dyrektywę RODO jako ustawę, tymczasem pierwszą ustawą w polskim prawodawstwie, która weszła w życie po ogłoszeniu unijnego rozporządzenia jest ustawa z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Została ona znowelizowana 6 lutego 2019 roku przez ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Rzeczą bardzo popularną wśród polskiego biznesu są tzw. audyty RODO. Mają one na celu przeprowadzenie kompleksowego badania, czy dane przedsiębiorstwo właściwie wdraża przepisy polskiego prawa o ochronie danych osobowych, a więc ustawy z dnia 25 maja 2018 roku i ustawy z dnia 6 lutego 2019 roku.

Obowiązkiem każdego kraju członkowskiego było wprowadzenie prawa zgodnego z kierunkiem wyznaczonym przez rozporządzenie RODO wydanego przez Unię Europejską. Oczywiście, prawo to, jak każde inne, podlega ewolucji. Stąd instytucja audytu RODO jest cały czas potrzebna. Prawo o ochronie praw osobowych będzie cały czas ulegać zmianie i podlegać modyfikacjom ze względu na pojawiające się zagrożenia.

Łukasz T